Angličtina – jazyk č.1 vo svete

Anglický jazyk nás v dnešnej dobe obklopuje zo všetkých strán, aj keď si to nie vždy uvedomujeme.

Práve angličtina sa stala dorozumievacím jazykom v odboroch, ktoré nás ovplyvňujú každý deň.book post 1

  • Keď používame počítač (veda a technika)
  • Keď si v bare objednáme colu (medzinárodný obchod)
  • Keď je členom nášho obľubeného futbalového tímu cudzinec (šport)
  • Keď večer počúvame zahraničné kapely (hudba)
  • Keď nám pri chrípke pomôžu lieky (medicína)

Angličtina má vplyv aj na slovenský jazyk. Do slovenčiny sme prevzali množstvo anglických slov. Veľa z nich sme si udomácnili – víkend-weekend, hokej-hockey, džús-juice, míting-meeting, apod.. Iné používame v originálnej anglickej forme – napr. online, cool, song, okay, notebook.

Aj vďaka týmto vplyvom sa anglický jazyk považuje v dnešnej dobe za celosvetový jazyk, ktorý ovláda stále viac ľudí. Preto neváhajte a naučte sa ju tiež. Rád Vám s tým pomôžem.

S pozdravom,

Justin :)